Hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn sử dụng phần mềm chấm công MITAPROver2: Khai báo máy chấm công

Posted on

Tiếp tục chuỗi bài viết Hướng dẫn sử dụng phần mềm chấm công MitaPro V2. bài viết này hướng dẫn các bạn cách khai báo máy chấm công. Khai báo máy chấm công là chức năng giúp bạn khai báo các máy chấm công lên phần mềm, dựa vào các khai báo có sẵn này […]

Hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn sử dụng phần mềm chấm công MITAPROver2: Hướng dẫn đăng nhập PM và bổ sung bộ thư viện DLL

Posted on

Tiếp tục chuỗi bài viết Hướng dẫn sử dụng phần mềm chấm công MitaPro V2. bài viết này hướng dẫn các bạn cách đăng nhập phần mềm và sửa lỗi cài đặt (nếu có) Sau khi chúng ta cài đặt xong phần mềm và kết nối thành công đến cơ sở dữ liệu. Bước tiếp theo là […]

Hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn sử dụng phần mềm chấm công MITAPROver2: Hướng dẫn Kết nối cơ sở dữ liệu

Posted on

Tiếp tục chuỗi bài viết Hướng dẫn sử dụng phần mềm chấm công MitaPro V2. bài viết này hướng dẫn các bạn cách kết nối CSDL. Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn kết nối đến cơ sở dữ liệu sau khi đã cài đặt xong phần mềm. Đầu tiên ta tiến hạnh chạy icon trên desktop sẽ […]