Hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn sử dụng phần mềm chấm công MITA pro 2015 : Tạo lịch trình cho ca làm việc

mitapro-2015-146

Tạo lịch trình cho ca làm việc MITA pro 2015

Vào Menu máy chấm công -> Khai báo -> Lịch trình cho ca làm việc

mitapro-2015-146

• Thêm mới: nhấn nút thêm mới -> nhập tên lịch trình -> Lưu.
• Sửa: chọn lịch trình cần sửa ->Lưu.
• Xóa: chọn lịch trình cần xóa -> Xóa.
• Chọn ca cho lịch trình: chọn lịch trình -> chọn ca tất cả.

Khi chọn ca tất cả -> xuất hiện form như hình bên
-> chọn ca làm việc tương ứng theo ngày. Ví dụ: thứ 2 đến thứ 7 làm ca Sáng, chiều và Hành chính thì check vào ca Sáng, Chiều và Hành chính và từ thứ hai đến thứ bảy, chủ nhật không làm thì để trống -> đồng ý.

mitapro-2015-148

• Xóa ca tất cả: chọn lịch trình cần xóa ca -> nhấn nút xóa ca tất cả.
Sắp xếp lịch trình cho nhân viên: chức năng này cho phép chúng ta gán ca cho nhân viên, tại vì khi nhân viên mới đăng ký và tải về phần mềm thì chỉ là 1 nhân viên và chưa hiểu ca làm việc, vì thế chúng ta phải gán ca cho nhân viên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *