Tải về

Phần mềm chấm công mita là hệ thống phần mềm chấm công tiếng Việt được các kỹ sư Việt Nam phát triển, qua nhiều phiên bản khác nhau hệ thống chấm công tự động mita đang dần khẳng định mình trên thị trường và được nhiều doanh nghiệp tin dùng. Hiện tại hệ thống có phiên bản chạy trên nền Access và MsSQL cài đặt dễ dàng phù hợp với hầu hết các win hiện tại dùng để kết nối máy tính với máy chấm công và truy xuất giờ làm việc của nhân viên .
Với bề dày phát triển, hiện tại hệ thống được chia ra làm 3 phiên bản khác nhau là Mitaco, MitaPro 2015 và MitaPro V2.

MitaPro V2

Là phiên bản mới nhất được viết trên nền C# Dotnet 3.5.

download

MitaPro 2015 (MitaPro V1)

download

Mitaco

Là phiên bản đầu tiên, phiên bản này viết trên nền tảng VB6.

download

Tham khảo thêm các bài viết hướng dẫn sử dụng phiên bản này

Hướng dẫn sử dụng phần mềm chấm công Mitaco 2012: Cài đặt phần mềm

Hướng dẫn sử dụng phần mềm chấm công Mitaco 2012: Đăng ký máy chấm công

Hướng dẫn sử dụng phần mềm chấm công Mitaco 2012: Kết nối máy chấm công

Hướng dẫn sử dụng phần mềm chấm công Mitaco 2012: Tính công và xuất báo cáo