Chưa được phân loại

Hướng dẫn sử dụng phần mềm chấm công MITA pro 2015 : Sắp xếp lịch trình cho nhân viên

mitapro-2015-150

Hướng dẫn sắp xếp lịch trình cho nhân viên

Chọn menu Chấm Công -> Sắp xếp lịch trình cho nhân viên.

mitapro-2015-150

Chọn bộ phận có nhân viên cần gán ca -> check vào ô phía trước mã nhân viên, check những nhân viên nào là cùng 1 lịch trình (nếu nhân viên làm cùng lịch trình nhiều quá, có thể để chuột tại danh sách nhân viên -> click phải -> chọn tất cả) -> Lịch trình vào ra (chọn lịch trình để phần mềm sắp xếp giờ vào, giờ ra) -> Lịch trình làm việc (chọn lịch trình có chứa ca làm việc của nhân viên) -> Lưu sắp xếp.
Để bỏ sắp xếp -> check chọn những nhân viên cần bỏ sắp xếp -> Bỏ sắp xếp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *