Hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn sử dụng phần mềm chấm công MITA pro 2015 : Lịch trình vào ra

mitapro-2015-144

Chức năng này cho phép phần mềm MITA pro xử lý cách để hiểu được giờ nào vào ra

Tạo lịch trình vào ra :

Menu chấm công -> khai báo -> lịch trình vào ra.

mitapro-2015-144

Thêm mới:

Nhấn nút thêm mới -> nhập thông tin lịch trình vào ra -> Lưu.
+ Chọn từ máy: trên máy chấm công có chức năng đi vào, đi ra. Khi chúng ta đi vào hoặc đi ra mà có chọn từ máy rồi chấm công thì khi chọn chức năng này phần mềm sẽ hiểu giờ nào vào, giờ nào ra.
+ Tự động – không qua đêm: không cần phải nhấn đi vào hoặc đi ra từ máy chấm công, mà chỉ cần chấm trên máy chấm công thì phần mềm sẽ tự động hiểu như sau: chấm lần thứ nhất phần mềm sẽ hiểu là đi vào, chấm lần thứ 2 phần mềm sẽ hiểu là đi ra, cứ thế liên tiếp vào ra. Chức năng này không có chức năng chấm công qua đêm.
+ Theo ID máy: đối với trường hợp này thì mình sẽ gán máy chấm công nào là đi vào, thì khi chấm công trên máy đó phần mềm sẽ hiểu là vào và ngược lại. muốn sử dụng chức năng này thì bạn phải có 2 máy chấm công trở lên thì mới có thể gán được 1 máy vào và 1 máy ra. Những máy chấm công nào mà gán số ID 1, 3, 5, 7, 9 thì phần mềm sẽ hiểu là máy VÀO. ID 2, 4, 6, 8, 10 thì sẽ hiểu là máy RA.
+ Tự động – Qua đêm (24h): chức năng này thì cách chấm và xử lý hoàn toàn tương tự với chức năng tự động không qua đêm, nhưng có thêm 1 tính năng là hiểu được ca qua đêm. Ví dụ: ca 22:00 -> 06:00.
+ Phân theo giờ: chức năng này hoàn toàn phụ thuộc vào mục giờ xác định ca của ca làm việc. ví dụ: nếu giờ xác định ca là 06:00 -> 11:00 là khoảng vào thì chúng ta chấm công bao nhiêu lần trong khoảng này thì phần mềm sẽ hiểu là VÀO, ngược lại từ 11:01 -> 23:59 là khoảng ra thì chấm công trong khoảng này sẽ hiểu là RA.
+ Giờ đầu là vào, giờ cuối là ra trong 1 ngày: phần này dành cho công ty có bộ phận ngày làm chỉ có 1 ca làm việc duy nhất và không tính qua đêm. Khi sử dụng chức năng này cho nhân viên thì nhân viên ngày hôm đó chấm công bao nhiêu lần cũng được, tối thiểu 2 lần để phần mềm tính công, cách tính của chức năng này là sẽ lấy giờ chấm công đầu tiên của
ngày hôm đó là giờ vào, và giờ chấm công cuối cùng của ngày hôm đó sẽ là giờ ra.

+ Tính theo giờ, làm bao nhiêu tính bao nhiêu: chức năng này cho phép không tính công mà chỉ tính ra được giờ làm, phần mềm sẽ lấy giờ ra trừ giờ vào để tính được số giờ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *