Hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn sử dụng phần mềm chấm công Mitaco 2012: Quản lý nhân viên – sơ đồ công ty

Quản lý nhân viên

Sau khi thực hiện việc tải nhân viên về máy tính, thì những nhân viên này sẽ được lưu tại mục quản lý nhân viên.

Dữ liệu -> Quản lý nhân viên

Màn hình Quản lý nhân viên của chương trình. Ở phần Quản lý nhân viên, các bạn có thể thêm, xóa, sửa tên nhân viên trên phần mềm,…. Chọn nhân viên cần sửa, sửa các thông tin phái dưới rồi nhấn vào hình  (đĩa mềm) để lưu lại.

Sơ đồ quản lý:

Dữ liệu -> Sơ đồ quản lý.

Sơ đồ quản lý: cho phép bạn tạo sơ đồ quản lý cho công ty (cây thư mục)

Công ty: đặt tên công ty

Khu vực: là dưới công ty 1 cấp (ví dụ như có 2 khu vực: SẢN XUẤT và VĂN PHÒNG)

Phòng ban: dưới khu vực 1 cấp (ví dụ như có phòng ban HÀNH CHÍNH nằm trong khu vực VĂN PHÒNG)

Phân quyền: mặc định của phần mềm là khi cài đặt xong và mở lên thì sẽ vào thẳng chương trình, nhưng đôi khi bạn muốn khi mở phần mềm lên thì thì phải bắt đăng nhập (để bảo vệ dữ liệu của phần mềm) thì bạn làm như sau.

(Menu) Dữ liệu -> Phân quyền.

Bấm thêm mới à chọn nhân viên để đăng nhập à nhập mật mã (2 lần) à check vào hết 4 dấu check à Cập nhật (chúng ta có thể tạo nhiều người quản lý)

Xóa dữ liệu chấm công

đây là chức năng cho phép bạn xóa dữ liệu trên phần mềm, từ ngày nào đến ngày nào.

(Menu) dữ liệu à Xóa dữ liệu chấm công.

Màn hình xóa dữ liệu chấm công trên phần mềm.

Nhập từ ngày đến ngày muốn xóa dữ liệu à thực hiện.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *