Chưa được phân loại

Hướng dẫn sử dụng phần mềm chấm công MITAPRO ver.2: Khai báo và sắp xếp lịch trình cho nhân viên

Posted on

Tiếp tục chuỗi bài viết Hướng dẫn sử dụng phần mềm chấm công MitaPro V2. bài viết này hướng dẫn các bạn cách sắp xếp lịch trình cho nhân viên. Lịch trình làm việc là gì ? Sau khi chúng ta khai báo ca làm việc xong thì chúng ta phải tạo một lịch trình […]

Chưa được phân loại

Hướng dẫn sử dụng phần mềm chấm công Mitaco 2012: Cài đặt phần mềm

Posted on

Trong trường hợp cài phần mềm trên Window 7 hay Vista thì nhấn phải chuột chọn “Run as Administrator” hay giảm mức bảo mật của hệ thống window về múc thấp nhất sau đó khỏi động lại máy tính rồi mới tiến hành cài đặt. Phần mềm không chạy được trên các bản Window tiếng […]