Hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn sử dụng phần mềm chấm công MITAPRO ver.2: Khai báo ca làm việc

Tiếp tục chuỗi bài viết Hướng dẫn sử dụng phần mềm chấm công MitaPro V2. bài viết này hướng dẫn các bạn cách ca làm việc.

Khai báo ca làm việc là chức năng giúp bạn tạo ra các khung giờ làm việc cho nhân viên như làm hành chinh, ca kíp… Phần mềm sẽ dựa vào các ca làm việc mà các bạn đã khai báo để tính toán giờ công làm việc của từng nhân viên và xuất ra báo cáo. Để sử dụng chức năng này các bạn làm như sau:

Trên thanh menu ta chọn tab “Chấm công” => “Ca làm việc

Thêm mới trước khi muốn tạo ca. Ở đây ví dụ sẽ tạo 1 ca hành chính  giờ làm việc từ 7h30-17h

Giải thích giờ xác định ca:

  • Bắt đầu vào: cho sớm hơn giờ vào làm việc khoảng 1-2 tiếng
  • Kết thúc vào: Cho khoảng giữa giờ làm việc. Ví dụ giờ làm việc là: 7h30 kết thúc làm việc là :17h thì sẽ cho khoảng giữa giờ là 12h
  • Bắt đầu ra: Cho sau giờ kết thúc vào
  • Kết thúc ra: Là giờ qui định để máy hiểu giờ ra của máy chấm công. Ở đây để không giới hạn sẽ là 23:59
  • Ngoài ra còn các thông số khác như đi muộn về sớm, tăng ca,…

Sau khi đã khai báo tất cả các thông tin thì các bạn ấn lưu lại. Các ca làm việc khác chúng ta làm tương tự.

Chúc các bạn thành công !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *