Hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn sử dụng phần mềm chấm công MITA pro 2015 : Khai báo các loại nghỉ và ký hiệu

mitapro-2015-156

Khai báo các loại nghỉ và ký hiệu phần mềm chấm công MITA pro 2015

Khai báo các ngày lễ :

Vào Menu Chấm Công -> Khai Báo Các Loại Nghỉ và Ký Hiệu -> Các ngày lễ.

mitapro-2015-156

• Thêm mới: nhấn nút Thêm mới -> nhập thông tin ngày lễ -> Lưu.
• Sửa thông tin ngày lễ: chọn ngày lễ cần sửa -> sửa thông tin -> Lưu.
• Xóa: chọn ngày lễ cần xóa -> Xóa.

Ký hiệu chấm công:

Vào menu Chấm Công -> Khai Báo Các loại nghỉ và ký hiệu -> Ký hiệu chấm công. Nhập ký hiệu chấm công -> Lưu.

mitapro-2015-158mitapro-2015-160

Các Loại Vắng:

Vào menu Chấm Công -> Khai Báo Các Loại Nghỉ Và Ký Hiệu -> Các Loại Vắng.

• Thêm mới: nhấn nút thêm mới -> nhập thông tin loại vắng -> Cập nhật.
• Sửa thông tin loại vắng: chọn loại vắng -> sửa thông tin-> Cập nhật.
• Xóa: chọn loại vắng cần xóa -> Xóa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *