Hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn sử dụng phần mềm chấm công MITA pro 2015 : Thêm giờ cho nhân viên

mitapro-2015-162

Trong quá trình chấm công hằng ngày của nhân viên rất hay xảy ra tình trạng nhân viên quên không chấm công , chưa chấm được công và rất nhiều những nguyên nhân khác do lỗi người sử dụng dẫn đến việc phần mềm nhận định giờ chấm công không chính xác dẫn đến việc xuất báo biểu sai . Để khắc phục tình trạng trên có một tính năng rất hữu ích của phần mềm cho phép chúng ta có thể chỉnh sửa , thêm bớt giờ ra vào cho nhân viên .

Thêm giờ cho nhân viên phần mềm MITA pro 2015

Vào Menu Chấm Công -> Thêm giờ.

mitapro-2015-168

Chọn phòng ban có nhân viên cần thêm giờ -> check chọn nhân viên -> chọn tháng -> chọn ngày -> nếu muốn thêm giờ nào thì chọn giờ đó (nếu muốn thêm giờ vào không thêm giờ ra thì chọn giờ vào và bỏ chọn giờ ra) -> sửa giờ
cần thêm -> Thưc hiện.

Khai báo vắng cho nhân viên :

Khai báo vắng cho nhân viên (cho phép khai báo báo vắng nghỉ chế độ cho nhân viên) Menu Chấm Công -> Khai báo vắng cho nhân viên.

mitapro-2015-164

• Khai báo vắng cho nhân viên: chọn phòng ban -> check chọn nhân viên -> chọn tháng
-> chọn ngày -> chọn loại vắng -> nhập thông tin -> Lưu.
• Xóa vắng cho nhân viên: chọn phòng ban -> chọn nhân viên -> Xóa.
• Xóa tất cả loại vắng cho nhân viên: chọn phòng ban -> chọn nhân viên -> Xóa tất cả.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *