Hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn sử dụng phần mềm chấm công MITAPROver2: Hướng dẫn đăng nhập PM và bổ sung bộ thư viện DLL

Posted on

Tiếp tục chuỗi bài viết Hướng dẫn sử dụng phần mềm chấm công MitaPro V2. bài viết này hướng dẫn các bạn cách đăng nhập phần mềm và sửa lỗi cài đặt (nếu có) Sau khi chúng ta cài đặt xong phần mềm và kết nối thành công đến cơ sở dữ liệu. Bước tiếp theo là […]

Hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn sử dụng phần mềm chấm công MITAPROver2: Hướng dẫn Kết nối cơ sở dữ liệu

Posted on

Tiếp tục chuỗi bài viết Hướng dẫn sử dụng phần mềm chấm công MitaPro V2. bài viết này hướng dẫn các bạn cách kết nối CSDL. Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn kết nối đến cơ sở dữ liệu sau khi đã cài đặt xong phần mềm. Đầu tiên ta tiến hạnh chạy icon trên desktop sẽ […]

Hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn sử dụng phần mềm chấm công Mitaco 2012: Quản lý nhân viên – sơ đồ công ty

Posted on

Quản lý nhân viên Sau khi thực hiện việc tải nhân viên về máy tính, thì những nhân viên này sẽ được lưu tại mục quản lý nhân viên. Dữ liệu -> Quản lý nhân viên Màn hình Quản lý nhân viên của chương trình. Ở phần Quản lý nhân viên, các bạn có thể […]