Hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn sử dụng phần mềm chấm công MITA pro 2015 : Thêm giờ cho nhân viên

Posted on
mitapro-2015-162

Trong quá trình chấm công hằng ngày của nhân viên rất hay xảy ra tình trạng nhân viên quên không chấm công , chưa chấm được công và rất nhiều những nguyên nhân khác do lỗi người sử dụng dẫn đến việc phần mềm nhận định giờ chấm công không chính xác dẫn đến việc […]

Hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn sử dụng phần mềm chấm công MITAPRO ver.2: Quản lý nhân viên

Posted on

Tiếp tục chuỗi bài viết Hướng dẫn sử dụng phần mềm chấm công MitaPro V2. bài viết này hướng dẫn các bạn chức năng quản lý nhân viên. Quản lý nhân viên là chức năng để các bạn có thể quản lý được nhân viên trên phần mềm cũng như trên máy chấm công. Các […]

Hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn sử dụng phần mềm chấm công MITAPROver2: Khai báo máy chấm công

Posted on

Tiếp tục chuỗi bài viết Hướng dẫn sử dụng phần mềm chấm công MitaPro V2. bài viết này hướng dẫn các bạn cách khai báo máy chấm công. Khai báo máy chấm công là chức năng giúp bạn khai báo các máy chấm công lên phần mềm, dựa vào các khai báo có sẵn này […]