Câu hỏi thường gặp

Tôi không thể tải dữ liệu từ máy chấm công về phần mềm MitaPro

Posted on

Đối với các lỗi liên quan đến việc kết nối máy chấm ông với phần mềm chấm công MitaPro thì thường sẽ là các vấn đề về cấu hình mạng hoặc vấn đề do đường truyền mạng đến máy chấm công. Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn từng bước để kiểm tra nhằm […]