Hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn sử dụng phần mềm chấm công MitaPro V2

Posted on

Sau loạt bài viết Hướng dẫn sử dụng phần mềm chấm công MitaPro V2 hướng dẫn 1 cách chi tiết sử dụng hệ thống phần mềm chấm công tự động MitaPro V2. Trong bài viết này, mình sẽ hệ thống hoá lại loạt bài viết hướng dẫn sử dụng phiên bản MitaPro V2 để các bạn tiện […]

Câu hỏi thường gặp

Tôi không thể tải dữ liệu từ máy chấm công về phần mềm MitaPro

Posted on

Đối với các lỗi liên quan đến việc kết nối máy chấm ông với phần mềm chấm công MitaPro thì thường sẽ là các vấn đề về cấu hình mạng hoặc vấn đề do đường truyền mạng đến máy chấm công. Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn từng bước để kiểm tra nhằm […]

Hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn sử dụng phần mềm chấm công Mitaco 2012: khai báo ca làm việc và giờ chấm công

Posted on

Khai báo ca làm việc là bước mà bạn sẽ phải khai báo ban đầu để định nghịa các ca làm việc mà đơn vị của bạn đang áp dụng cho toàn thể nhân viên trong đơn vị. Bước1: khai Báo Hệ Số Vào Menu Chấm Công => Khai Báo => Hệ Số Chấm Công. […]

Hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn sử dụng phần mềm chấm công MITAPRO ver.2: Tải dữ liệu và xuất báo cáo

Posted on

Tiếp tục chuỗi bài viết Hướng dẫn sử dụng phần mềm chấm công MitaPro V2. bài viết này hướng dẫn các bạn cách tải dữ liệu chấm công trên máy chấm công về máy tính và xuất báo cáo chấm công. Chức năng này giúp chúng ta tải tất cả dữ liệu từ máy chấm […]

Chưa được phân loại

Hướng dẫn sử dụng phần mềm chấm công MITAPRO ver.2: Khai báo và sắp xếp lịch trình cho nhân viên

Posted on

Tiếp tục chuỗi bài viết Hướng dẫn sử dụng phần mềm chấm công MitaPro V2. bài viết này hướng dẫn các bạn cách sắp xếp lịch trình cho nhân viên. Lịch trình làm việc là gì ? Sau khi chúng ta khai báo ca làm việc xong thì chúng ta phải tạo một lịch trình […]